Ärret efter Kaos

Den of the Slave Takers

Chaos Scar

Med Tom spårlöst borta och Kaylinn kallad till Lord Drysdale passade Arabella och Boltar på att hjälpa Sehanineprästinnan Elmberry Cinderhill. Hon var orolig då fyra lärlingar hade försvunnit och riktade misstankar mot en närliggande Torogkult ledd av halflingwarlocken Morgana. Redan med i räddningsexpeditionen var Sehaineprästen River och barbaren Gnash (som erbjudit sina tjänster men hemlighållt att han jobbar för Nick the Nickname som vill ha den meteoritsten som Morgana hittat).

Efter att ha spårat kidnapparna i fyra timmar kom våra hjältar ledde spåren dem in i en håla. Väl därinne blev det en tuff strid med entrévakterna som höll på att sluta olyckligt. Ingen klarade sig helt oskadd men som tur var kunde våra hjältar ändå ta sig vidare.

Längre in i grottan lyckades de rensa upp hela Torogkulten som bosatt sig i grottan samtidigt som de höll stånd mot en grupp myconider från en närliggande koloni som ville lägga rabarber på Morganas meteoritsten.

Tyvärr var våra hjältar för sent ute för att rädda lärlingarna men för Gnash slutade allting lyckligt då han snackade till sig meteoritstenen och kunde leverera den till Nick the Nickname.

Comments

pjuppe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.