Ärret efter Kaos

Den of the Slave Takers
Chaos Scar

Med Tom spårlöst borta och Kaylinn kallad till Lord Drysdale passade Arabella och Boltar på att hjälpa Sehanineprästinnan Elmberry Cinderhill. Hon var orolig då fyra lärlingar hade försvunnit och riktade misstankar mot en närliggande Torogkult ledd av halflingwarlocken Morgana. Redan med i räddningsexpeditionen var Sehaineprästen River och barbaren Gnash (som erbjudit sina tjänster men hemlighållt att han jobbar för Nick the Nickname som vill ha den meteoritsten som Morgana hittat).

Efter att ha spårat kidnapparna i fyra timmar kom våra hjältar ledde spåren dem in i en håla. Väl därinne blev det en tuff strid med entrévakterna som höll på att sluta olyckligt. Ingen klarade sig helt oskadd men som tur var kunde våra hjältar ändå ta sig vidare.

Längre in i grottan lyckades de rensa upp hela Torogkulten som bosatt sig i grottan samtidigt som de höll stånd mot en grupp myconider från en närliggande koloni som ville lägga rabarber på Morganas meteoritsten.

Tyvärr var våra hjältar för sent ute för att rädda lärlingarna men för Gnash slutade allting lyckligt då han snackade till sig meteoritstenen och kunde leverera den till Nick the Nickname.

View
Stick in the Mud part II

Återigen lejde magikern Oneus i Restwell Keep en grupp hjältar uppdraget att finna den gamla magikers stav i det sprända fortet.

Hjältarna slaktade stammen av Bulliwogs och besegrade fyra mud elementars, hittade staven och stängde till Darkspells stora förtret portalen till chaos. Många skatter och guld hittades, inkusive en dvärgisk chainmail och ett frostsvärd.

Vid hemkomsten möttes dock Tom Secker av en hotfull brev, troligen från tjuvgillets ledare Nick the Nickname.

View
Stick in the Mud

Magikern Oneus i Restwell Keep gav tre hjältar uppdraget att finna en gammal magikers stav i dennes nu förstörda fort.

Fortet, eller tornet, var mycket riktigt söndersprängt och beboddes nu av en stam Bullywugs. Hjältarna kämpade sig ner i fortets källarvåning, men mötte där sitt öde i form av stammens ledare.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.